"وزیر پیشنهادی کار" باید هر چه زودتر معرفی شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: معرفی هرچه سریعتر وزیر برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در مورد معیشت مردم، بازنشستگان و کارگران بوده، انتظار مجلس از دولت انقلابی است.